Şamanlar’ın ayinlerde kullandıkları ilac 46 yok olan