Adını Sen Koy 308. Bölüm 21 Mart 2018 Çarşamba (”ASLI”) ( REGAİP KANDİLİ )

Burak 22 Mar 2018 Adını Sen Koy  0

Adını Sen Koy 308. Bölüm 21 Mart 2018 Çarşamba

Merhaba arkadaşlar. Analize geçmeden önce sizlerle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bu analiz 22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlanacak ve o gün yayınlandığında üç ayların içerisinde olduğumuz için, Ramazanın habercisi olan ilk kandilimizi Regaip Kandilimizi idrak edeceğiz. O sebep ile sizlere şimdiden Kandiliniz Mübarek olsun diyorum.
Recebin ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Allahü Teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Allahü teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaip gecesi‘nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.
Allah’ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İbadetlerimizin, dualarımızın kabul olması dileği ile Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
Analizi yazacaktım ama içimden gelmedi. Bu özel güzel geceyi değerlendirmeyi tercih ediyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Bu özel güzel, günden sonra yazacağım inşallah.
*****
DUA
Regaib Kandili Duası
Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı, şu mübarek Regaip gecesinde, binler, yüzbinler senin karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenler vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısının tokmağına inleyerek dokunuyor ve biz geldik diyoruz. Ya ilahe’l alemin. Ey çaresizler çaresi, ey koruyup kollayan Allah’ım ey günahları bağışlayan, şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar binlerce defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin.
İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz Ya Rabbi.
Ey kendisine yükselen elleri boş çevirmeyen, Ey Rab bütün kusur ve hatalarımızla beraber, müsaade buyur bizde geldik diyelim. Geldik ve şu mübarek gece de sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa her zaman hatalara açık duran serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi.
Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır yarabbi. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya rabbi.
Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi ihlaslı kıl v bizlere lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi.
Ey imdat isteyenlerin yardımcısı imdadıma koş. Ey zorda kalanlara yardım eden, bize yardım eyle. Ey ağlayanların sevgilisi, tevekkül edenlerin Rabbi, ey yardımı bütün yardımlardan üstün olan, ey yüreklerin ekber padişahı, yere göğe sığmayan, kulunun kalbine sığan Rabbim. Biz çok kaybettik, mağlubuz Rabbim. Regaip gecesinin hürmetine affet. Affınla rahmetini lütfet ya Rabbi.
Ey Rabbim, ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız, yaradılış gayelerinden fersah fersah uzak ve adeta nankörlüğe kilitli. Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor, gözler başkalarının kusur müfettişi, yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey. Hak ve adaletin ismi var sadece. Vefa kaf dağının arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış. Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.
Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda adeta çelikten bir kement. Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. Ne olur bizi bu durumdan kurtar ya Rabbi.
Allah’ım dünya ve ukba kazancı adına ne ciddi bir hesap, nede tutarlı bir hesaba sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz. Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz.
 EY KAİNATIN SULTANI;
Dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi edende sensin. Verdiklerin vereceklerin referansı, diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.
Allah’ım, elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetin ile teveccühte bulun. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halas eyle ve eşiğine baş koymuş ve kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma.
Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvim sırrını duyur yarabbi.
EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN
Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil, hakkındaki hüsnü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımızı da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğratma.
EY KORUYUP KORUYAN YÜCELER YÜCESİ
Bilerek yada bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme. Şu aciz kullarına gazabının önüne geçmiş, o engin rahmetin ile ve fazlın ile muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, facir kimselerin komplolarından, düzenbazların hile ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi.
Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilikler lütfeyle, bizleri cehennem azabından azad eyle.
Ya Rabbi, bizi anne ve babamızı ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle. Ya Rabbi, ülkemize ve islam alemine birlik ve düzen. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle.
EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH’IM
Sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin. Darda kalanlara icabet edersin. Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Bu duaya icabet edip, amin diyen kardeşlerimizin mevtalarını da hissedar eyle. Ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini ali eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Dünya da kalanlara yardım ve hidayet eyle. Sabrı cemiller lütfeyle.
Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle ya Rabbi.
ALLAH’IM
Bizi son nefesimizde iman ile, islam ile, Kur’an ile göçenlerden eyle. Kelime-i Şehadeti söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. Bize ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle.
ALLAH’IM
Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden amel-i salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmette geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi.
ALLAH’IM
Bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerinin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvahhit, mücahit olan güzel kullarından eyle. Bizi senin yolunda malı ile canı ile ilmi ile her şeyi ile cihad eden, son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle. Bizi huzurundan boş çevirme. Lütfunu nail eyle Ya Rabbi.
ALLAH’IM
Bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayr eyle. Sana hakkı ile kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle.
Amin.
Vesalamün alel mürselin.vel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
https://www.youtube.com/watch?v=wtkpLqbKjQo
Doğum Günün Kutlu Olsun Rada
İyi ki Doğdun ERKAN MERİÇ Doğum Günün Kutlu Olsun ( 26 TEMMUZ 1986 )
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Erkan Meriç ve Hazal Subaşı Ayrıldı mı? Dizi Setinde Başlayan Aşk Bitti

“Adını Sen Koy 308. Bölüm 21 Mart 2018 Çarşamba (”ASLI”) ( REGAİP KANDİLİ )” üzerine 19 yorum

 1. Rada dedi ki:

  Selam iyi aksamlar. Hepinizin kandili mubarek. Rabbim butun dualarinizi kabul etsin. Aslim analiz yerine kandile ozel yazdiklarin guzel olmus. Eline saglik allah etdigin dualari kabul etsin. Sali analizin muhtesemmm. Emegine o guzel yuregine saglik

 2. Aytac azəri fan dedi ki:

  Selam goker abi hayirli cumalar hayirli kandiler ALLHA yar ve yardmciniz olsun islerniz rast giti inşallah amin goker abi ben azonc bi yorum yazdım kaç defa göndərdi ama çıxmadı rica etsem zahmet olsan bi baka bilir misn oncede çok tesekkur ederim

  1. Göker dedi ki:

   Onayladım

 3. nesrin dedi ki:

  SELAM Kandiliniz mübarek, cumanız hayırlı olsun inşallah. ASLIM TEŞEKKÜRLER SENİ YARADANA ,ALLAH SENDEN RAZI OLSUN .

 4. Aytac azəri fan dedi ki:

  Amin amin amin kalbi guzel canım arkdasim benim ne guzel duva etsin RABBIM kabul etsin inşallah ne guzel bir yureyin var seni ALLHA herzama yar ve yardmcin olsu uzun saglik ömürler versin sana gülüş başının tacı keder ayağının tozun olsun seni gibi bi arkdasa sahip olduğum üçün çok sansliyim iyiki varsin iyiki tandim seni ALLHA sen razı olsun öz sevdyi kularin da eylesin inşallah amin seni çok sevyorum

 5. Gozel dedi ki:

  Gunaydyn hayyrly cumalar bu analiz analizlerin krali cok guzeli insani buyleyeni resmen kalbyma yazyldy teşekkur ederim canym Aslim seninde regaip kandilin mubarek olsun dualarmyz kabul olsun amin amin amin
  Rabbim kulli muslumanlaryn dualary oruclaryny kabul eylesin amin

 6. xanim azeri fan dedi ki:

  merhaba aslim pamuk kalbli arkadasim regaip kandilin mubarek olsun ne guzel dualar etmissin senlen qurur duyuyorum arkadasim ve dualarimiz kabul olur allah butun islerinde yar ve yardimcin olsun amin amin amin

  1. aslı dedi ki:

   Amin inşallah hayırlı kandiller canım. Allah seninde yar ve yardımcın olsun.

 7. Aysel dedi ki:

  Her kese hayırlı kandiller RABBİM her kesin dualarını ibadetlerini kabul etsin günahlarımızı bağışlasın her kesin yar ve yardımcısı olsun regaib kandiliniz mübarek olsun.

 8. Aysel dedi ki:

  AMİN AMİN AMİN ASLIM ALLAH SENİNDE YAR VE YARDIMCIN OLSUN TÜM DUALARINI KABUL ETSİN İNŞALLAH REGAİB KANDİLİN MÜBAREK CANIM HAYIRLI KANDİLLER BU GÜZEL DUALAR VE BİLGİLER İÇİN SAĞOL CANIM ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

  1. aslı dedi ki:

   Merhaba Ayselcim, amin inşallah cümlemizden razı olsun. bu gece affedilen kullarından olabilmek dileği ile hayırlı kandiller.

 9. Anonim dedi ki:

  Sen ne güzel insansın aslı hanım senin kandilin mübarek olsun rabbim şu güzel geceyi en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin ben bugün oruçum iftar ederken dua edeyim size

  1. aslı dedi ki:

   Merhaba hayırlı günler, kandiliniz mübarek olsun. çok teşekkür ederim. Allah tuttuğunuz orucu, yaptığınız ibadetleri, ettiğiniz duaları hakkınızda hayırlısı olacak şekilde kabul etsin inşallah.

 10. Anonim dedi ki:

  Amiiinnn güzel kardeşim rabbim bu güzel dualarını tüm dünyadaki müslüman lar için de kabul etsin

  1. aslı dedi ki:

   amin inşallah hayırlı kandiller. Rabbim tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur, barış versin.

 11. Edebiyat ve şiir sever dedi ki:

  Bu güzel bilgilendirme için teşekkürler arkadaşım kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim

  1. aslı dedi ki:

   Amin inşallah daha nice kandillere sağlıkla ulaşabilmek dileği ile hayırlı kandiller.

 12. K.Azeri. dedi ki:

  Te$ekkürler Asli hanim.tüm dualar kabul olsun in$allah.Allahim her kesin yar ve yardimcisi olsun.Amin.

  1. aslı dedi ki:

   Amin inşallah. hayırlı kandiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.