o ses türkiye gökhan -hakan takımında kimler kaldı?