hanım köylü kaçıranlar için tekrarlar ne zaman var